Za pravilen prikaz multimedijskih strani je potrebna HTML5/CSS3 & WebGL ali Adobe Flash podpora!

dr. Zdenka Zalokar Divjak

je rojenaZnamenita bela mašnjica 15.07.1954 v Brežicah. Po končani gimnaziji, se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani - smer psihologija, kjer je 1979 diplomirala, se zaposlila in poročila.

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je končala podiplomski študij iz "Predzakonskega in zakonskega svetovanja" in bila zaposlena na Centru za socialno delo za problematiko družine. V tem času je tudi spoznavala modificirano biblioterapijo, ki se uporablja v socialno - andragoškem modelu zdravljenja alkoholizma.  Naslednje leto je na Medicinski fakulteti v Zagrebu vpisala podiplomski študij - smer Socialna psihiatrija, in leta 1988 dobila naziv magistra medicinskih znanosti.

V  letu 1989 je v Münchnu na Süddeutsches Institut für Logotherapie pri dr.Elisabeth Lukasovi vpisala in končala triletni specialistični študij iz Logoterapije- terapije za smislom življenja

Potep po EvropiLogoterapija je postala tudi njeno glavno teoretično izhodišče za vsakodnevno praktično delo. Njena strokovna pot se je nadaljevala z doktoratom iz psiholoških znanosti na Filozofski fakulteti in dosegom naziva rednega profesorja s področja psihologije. 

V tem času je rodila dva otroka in bila najprej zaposlena na Centru za socialno delo, nato pa v Zdravstvenem domu v Krškem, v otroškem dispanzerju in v Vzgojno varstvenem zavodu. Zadnja leta kot samostojna podjetnica prenaša logoterapevtska spoznanja v prakso, zlasti v smislu možnosti preventivnih dejavnostih k smiselni orientaciji življenjskega sloga ljudi. 

Predava na magisterskem študiju Visoke poslovne šole v Novem mestu ter na Visoki Zdravstveni šoli Novo mesto (Psihologija).

Zrela letaZa sabo ima čez petintrideset let praktičnega dela zlasti s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Njeno delo zajema šest samostojnih knjig (VZGOJA JE …NI ZNANOST, VZGOJA ZA SMISEL ŽIVLJENJA, VZGAJATI Z LJUBEZNIJO, JAZ IN TI – MEDOSEBNI ODNOSI V SODOBNEM ČASI, BREZ PRAVLJICE NI OTROŠTVA, OTROCI, MLADOSTNIKI, STARŠI) in več priročnikov ter preko 200 člankov v domači in tuji strokovni literaturi.

Od leta 1986 vodi tabore za ustvarjalno življenje otrok in mladine v okviru Društva ljubiteljev narave Krško. Skrbi za vzgojni in doživljajski vidik delovanja društva ter je njegova sedanja predsednica.