Za pravilen prikaz multimedijskih strani je potrebna HTML5/CSS3 & WebGL ali Adobe Flash podpora!

V skupini, ki dela z mladimi so:

  • red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak (zdenka_zalokar@siol.net), univ. dipl. psih.
  • Luka Divjak Zalokar, univ. dipl. inž. gozdarstva
  • Doroteja Bajc, mag. inkluzivne pedagogike
  • Sanja Divjak Zalokar, univ. dipl. pravnik
  • Dejan Žnideršič, profesor ang. in nemščine
  • Tina Piltaver, Tamara Mišmaš, Tea Žmavčič, Sara Pipan
    Jerica Furman, Žana Ovsenek, Ajda Urša Kogovšek Sfiligoj, Katja Šalkovič, Klavdija Stražar

Zdenka Zalokar Divjak
Zdenka

Doroteja Bajc
Doroteja

Luka Divjak Zalokar
Luka

Sanja Divjak Zalokar
Sanja

Dejan Žnideršič
Dejan

pomočniki
pomočnice Tina, Tamara, Tea in Sara


 
Do sedaj so na naših taborih
redno ali izredno sodelovali še:Poleg posebej omenjenih
pa še drugi zanimivi ljudje
(gozdarji, lovci, slikarji,
glasbeniki, alpinisti, itd.)