Za pravilen prikaz multimedijskih strani je potrebna HTML5/CSS3 & WebGL ali Adobe Flash podpora!

V skupini, ki dela z mladimi so:

  • red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak (zdenka_zalokar@siol.net), univ. dipl. psih.
  • Gorazd Divjak Zalokar, univ. dipl. geograf
  • Luka Divjak Zalokar, univ. dipl. inž. gozdarstva
  • dr. Gregor Torkar, profesor biologije
  • Jerca Furman, mag. psihosocialne pomoči
  • pomočnice: Tina Piltaver, Tamara Mišmaš, Tea Žmavčič, Sara Pipan,
    Žana Ovsenek, Ajda Urša Kogovšek Sfiligoj, Katja Šalkovič, Klavdija Stražar

Zdenka Zalokar Divjak
Zdenka

Gorazd Divjak Zalokar
Gorazd

Luka Divjak Zalokar
Luka

Gregor Torkar
Gregor

Jerca Furlan
Jerca


 
Do sedaj so na naših taborih
redno ali izredno sodelovali še:Poleg posebej omenjenih
pa še drugi zanimivi ljudje
(gozdarji, lovci, slikarji,
glasbeniki, alpinisti, itd.)