Za pravilen prikaz multimedijskih strani je potrebna HTML5/CSS3 & WebGL ali Adobe Flash podpora!

Nekaj povezav na sorodne strani

Planinska zveza Slovenije

Planinska zveza Slovenije

Planinska zveza Slovenije nadaljuje tradicijo Slovenskega planinskega društva. Vsebine dela planinske organizacije so številne in zelo pestre. Med njimi bo sleherni član našel aktivnost, ki mu bo najbolj ustrezala. Osnovna planinska dejavnost se dogaja v 245 polnopravnih članih Planinske zveze Slovenije (društvih, klubih, postajah Gorske reševalne službe Slovenije,…), ki so organizirani skorajda po vsej Sloveniji.
Na straneh kazala Planinskega vestnika najdete z enoletnim zamikom večino vsebin od leta 1895 dalje.

Zveza tabornikov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije, Rutka.net

Taborništvo je prostovoljno, nepolitično in vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem, ne glede na poreklo, raso ali prepričanje, v skladu z namenom, načeli in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Zveza tabornikov Slovenije v okviru Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM) predstavlja nacionalno skavtsko-taborniško organizacijo v Sloveniji.
V njihovi reviji Tabor najdete kup koristnih nasvetov in informacij o njihovih aktivnostih.

Slovenska skavtska mreža

Nas, skavtinje in skavte, nalažje spoznaš po skavtskem kroju, predvsem pa po tem, da smo veseli, razigrani, radi pomagamo, smo delovni in odprti. Zelo spoštujemo naravo in vsakega človeka ter smo ponosni na svojo domovino in vero. Imamo tudi svoj pozdrav, rokujemo pa se s srčno roko. Smo tudi člani večmiljonske skavtske družine, ki združuje nam podobne po celem svetu (WOSM).

Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave.

World Scouting

Zavod za gozdove Slovenije

Poslanstvo Zavoda za gozdove Slovenije - Ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov. Poleg ostalih vsebin so zanimive strani z opisom gozdnih učnih poti.

Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi. Biltene najdete na straneh eNatura.

Gozdarski inštitut Slovenije, Gozd eksperimentov

Inštitut z namenom poglabljanje znanj ter zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanju z njim prenaša znanstvena spoznanja v vse pore trajnostnega razvoja družbe. Lahko rečemo, da je inštitut znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.

MOP RS za ljubitelje narave

Stran je namenjena tistim, ki radi spoznavate naravo Slovenije. Več o njej vam povedo učne poti, muzeji, živalski vrtovi, turistične jame, naravni parki in drugi – tule je zbranih več kot sto. Povsod so poskrbeli, da bi vam o naravi povedali kaj zanimivega, razkrili kaj še neznanega. Če boste želeli, vas bodo tudi strokovno vodili.

European Network for Forestpedagogy

This internet-platform forestpedagogics.eu intends to develop as an europeanwide forum for information and communication about forest pedagogics. It wants to show important data, activities, materials and networks of foresters, forest pedagogs an other actors in forest-related education for sustainable development.

Slovenski popotniški portal

Portal s popotniškimi zanimivostmi in povezavami na najboljše slovenske in svetovne popotniške strani